Usługi

Analizy wykonalności

Zdobyliśmy znaczące doświadczenie w badaniu wykonalności inwestycji przedsiębiorców oraz instytucji publicznych.

W ramach analiz wykonalności oferujemy:

 

  • Przeprowadzamy analizy wykonalności projektów inwestycyjnych w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia przez zarząd firmy i władze publiczne.

  • Budujemy założenia projektu w zakresie najlepiej dopasowanym do potrzeb Klienta oraz wymogów źródła finansowania.
  • Opracowujemy optymalną strukturę finansowania projektu.

  • Przeprowadzamy niezbędne analizy wykonalności w zakresie wymaganym przez Klienta oraz instytucje finansujące.
  • Przedstawiamy wnioski z analiz i nasze rekomendacje w formie wymaganej przez instytucję finansującą, np. modelu finansowego, studium wykonalności, biznesplanu.