Kalendarium

Pomogliśmy uzyskać dofinansowanie na realizację czterech inwestycji w infrastrukturę społeczną.

Wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich pozyskaliśmy dla Wrocławia dofinansowanie dla dwóch projektów, których realizacja ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych zwiększających integrację społeczną. Zakres projektów obejmuje utworzenie czterech nowych dziennych domów pomocy, dedykowanych osobom niesamodzielnym, w szczególności osobom starszym. Dzięki realizacji przedsięwzięć znacząco poprawi się jakość życia i funkcjonowania zarówno osób niesamodzielnych, jak i ich rodzin we Wrocławiu.

Dzięki zbudowaniu odpowiedniej strategii, a także dobrze przygotowanej dokumentacji aplikacyjnej, projekty spełniły kryteria wyboru uzyskując najwyższą liczbę punktów. Oba przedsięwzięcia znalazły się kolejno na pierwszym i drugim miejscu listy rankingowej, zdobywając dofinansowanie w wysokości ponad 11 mln zł!