Usługi

Doradztwo techniczne

INVENI we współpracy ze specjalistami wielu branż zapewnia doradztwo techniczne najwyższej jakości.

W ramach doradztwa technicznego oferujemy:

 

  • Przygotowujemy dokumentacje techniczne projektów inwestycyjnych, w tym: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne.

  • Uzyskujemy wszelkie wymagane prawem decyzje, opinie
    i uzgodnienia dla projektów inwestycyjnych.

  • W imieniu inwestora zarządzamy procesem realizacji budowy. Zapewniamy zespoły inżynierów wszystkich wymaganych branż.