Nasi Klienci

Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie firmy INVENI i Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Opracowany przez INVENI projekt modernizacji Panoramy Racławickiej uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kwota dofinansowania: 6,79 mln PLN
INVENI promuje kulturę! Wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kwota dofinansowania: 12,62 mln PLN
Wspieranie działalności artystycznej instytucji kultury jest dla nas bardzo ważne. We współpracy z Filharmonią Pomorską opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Kwota dofinansowania: 10,61 mln PLN
INVENI od lat wspiera działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspólnie z Gminą Miejską Głogów opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną na odbudowę zabytkowego budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa.
Kwota dofinansowania: 14,12 mln PLN
Pomogliśmy uzyskać dofinansowanie na realizację czterech inwestycji w infrastrukturę społeczną.
W INVENI dbamy o dziedzictwo kulturowe oraz dostępność sztuki dla szerokiego grona odbiorców. Pawilon Czterech Kopuł znajduje się na obszarze zespołu zabytkowego Wrocław – Hala Stulecia cieszącego się dużym zainteresowaniem mieszkańców Wrocławia oraz odwiedzających miasto turystów.
Dotacja: 16,6 mln zł
Po raz kolejny wspólnie z firmą RF MAH przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną, tym razem dla projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnego produktu, który istotnie wpłynie na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy.
Dotacja: 1,5 mln zł
Wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich pozyskaliśmy dla Wrocławia dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na budowę szkoły podstawowej nr 22 na osiedlu Stabłowice (ul. Karpnicka) we Wrocławiu.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Nazwa instytucji / beneficjenta
Projekt
Finansowanie
Przedsiębiorstwo
Instytucja publiczna
Muzeum Narodowe we Wrocławiu Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III Kwota dofinansowania: 6,79 mln PLN 0 0
Muzeum Ziemi Lubuskiej Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej Kwota dofinansowania: 12,62 mln PLN 0 0
Filharmonia Pomorska Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy Kwota dofinansowania: 10,61 mln PLN 0 0
Gmina Miejska Głogów Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie Kwota dofinansowania: 14,12 mln PLN 0 0
Zarząd Inwestycji Miejskich Pomogliśmy uzyskać dofinansowanie na realizację czterech inwestycji w infrastrukturę społeczną. 0 0 0
Wilka Polska Sp. z o.o. Wspieramy rozwój centrów badawczo-rozwojowych w firmach Dotacja: 0,7 mln zł Przedsiębiortswo 0
Muzeum Narodowe we Wrocławiu System wystawienniczy dla Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilon Czterech Kopuł Dotacja: 16,6 mln zł 0 Instytucja publiczna
RF MAH 2 Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy RF MAH poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji oraz innowacyjnego produktu – mieszadła wysokoobrotowego Dotacja: 1,5 mln zł Przedsiębiortswo 0
Dangum Rozbudowa parku maszynowego poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej Dotacja: 0,35 mln zł Przedsiębiortswo 0
Zarząd Inwestycji Miejskich INVENI wspiera rozwój edukacji we Wrocławiu! 0 0 0
Filharmonia Sudecka Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu Dotacja: 8,8 mln zł 0 Instytucja publiczna
Gmina Wrocław Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Dotacja: 144 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Muzeum Narodowe we Wrocławiu Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu Dotacja: 50 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie Dotacja: 32,8 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Gmina Wrocław Budowa Muzeum Współczesnego Wrocław Dotacja około 165 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Gmina Kamieniec Ząbkowicki Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim Dotacja: łącznie 2 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Gmina Kamieniec Ząbkowicki Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z centrum edukacji ekologicznej w Kamieńcu Ząbkowickim Dotacja: 1,8 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim Organizacja stałej wystawy pt. "Twórcy i dzieje unikalnego zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” – etap I Dotacja: 0,2 mln PLN 0 Instytucja publiczna
COWI A/S na zlecenie PKP PLK SA Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Opole – Katowice – Kraków – Tarnów - Medyka/granica państwa Dotacja: około 16 mld PLN 0 Instytucja publiczna
Port Lotniczy Wrocław S.A. Poprawa bezpieczeństwa i ochrony w Porcie Lotniczym Wrocław Spółka Akcyjna Dotacja: 12 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Port Lotniczy Wrocław S.A Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej 0 Instytucja publiczna
Narodowe Forum Muzyki Rozwój działalności artystycznej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu poprzez zakup instrumentów Dotacja: 1 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Gmina Miejska Głogów Poprawa i rozbudowa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków Dotacja: 2,8 mln 0 Instytucja publiczna
Gmina Miejska Głogów Utworzenie Klubu Środowiskowego na os. Żarków w ramach rewitalizacji Dotacja: 1,5 mln 0 Instytucja publiczna
Gmina Miejska Głogów Utworzenie Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na os. Żarków w ramach rewitalizacji Dotacja: 2,7 mln 0 Instytucja publiczna
Muzeum Miejskie Wrocławia Ochrona i udostępnienie najcenniejszych kolekcji MMW Dotacja: 0,3 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Muzeum Miejskie Wrocławia Informatyzacja i budowa baz danych Muzeum Miejskiego Wrocławia Dotacja: 0,6 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Muzeum Współczesne Wrocław Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław Dotacja: 0,2 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Muzeum Architektury we Wrocławiu Informatyzacja i budowa baz danych Muzeum Architektury we Wrocławiu Dotacja: 0,3 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Wdrożenie e-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu Dotacja: 0,3 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu – etap 2 Dotacja: 0,4 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Gmina Wrocław Organizacja wystawy „Europa – to nasza historia” w Hali Stulecia we Wrocławiu Dotacja: 3,9 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu Informatyzacja Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu Dotacja: 0,3 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans Upowszechniania informacji o dziedzictwie kulturowym poprzez budowę baz danych Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans Dotacja: 0,3 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu Wdrażanie e-usługi w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu Dotacja: 0,3 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans Dotacja: 0,1 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu Dotacja: 0,1 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Muzeum Architektury we Wrocławiu Digitalizacja i upowszechnienie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu – etap I Dotacja: 0,7 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Gmina Jelcz-Laskowice Budowa publicznej sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice Dotacja: 6,1 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Egis Poland Sp. z o.o. Ocena ekonomiczna koncepcji budowy obwodnicy miasta Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 Dotacja: 19,3 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Starostwo Przyjazne Mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców Dotacja: 0,7 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Powiat Kamiennogórski Remont elewacji oraz zewnętrznych elementów pałacu (m. in. schodów, daszków, rynien), wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nawierz. utwardzonych i opasek w Pałacu w Szarocinie Dotacja: 0,6 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne Wszystko gra zakup instrumentów i akcesoriów niezbędnych do utworzenia szkolnych orkiestr dętych Dotacja: 0,19 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej Organizacja stałej wystawy pt. „Gabinet numizmatyczny” w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej Dotacja: 0,2 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Fundacja Nasze Pożarowo Pożarowo, Pałac w Pożarowie (XIX w.), remont dachów korpusu głównego i wieży, remont tarasu widokowego Dotacja: 0,33 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Finadvice Polska Development 1 Sp. z o.o. Lipowa, dwór Lipowa (XVII w.), roboty stabilizujące konstrukcję, zabezpieczające zabytek przed katastrofą budowlaną, zabezpieczenie fundamentów z częściową wymianą, zabezpieczenie i roboty w zakresie piwnic Dotacja: 1,3 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Muzeum Współczesne Wrocław Rozwój części ekspozycyjnej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocław w celu zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej Dotacja: 0,55 mln PLN 0 Instytucja publiczna
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o Audyt zewnętrzny projektu „Wdrożenie e-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 0 Instytucja publiczna
LOG-TECH Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej technologii i dywersyfikacja produkcji poprzez zakup nowoczesnych maszyn w firmie LOG-TECH Dotacja: 0,5 mln PLN Przedsiębiortswo 0
LOG-TECH Konstrukcje Sp. z o.o. Sp. k. Rozpoczęcie działalności LOG-TECH Konstrukcje Sp. z o.o. Sp. k. w WSSE podstrefa Syców Dotacja: 1,6 mln PLN Przedsiębiortswo 0
TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. Budowa regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na działkach nr 71, 74/1, 94 obręb 69 przy ul. Cmentarnej w Tarnowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Pożyczka z częściowym umorzeniem: 14 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji przy składowisku odpadów w Zawiszowie Pożyczka z częściowym umorzeniem: 6 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Market ABC Sp.j. Rozwój firmy Market ABC poprzez budowę Hotelu Europa w Lubinie Dotacje: 4 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Market ABC Sp.j. Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie Dotacja: 4 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Drukarnia Speed Sp. z o.o. Rozwój firmy CPP Speed poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowych produktów Projekt polegał na zakupie innowacyjnych maszyn i oprogramowania Dotacja: 3,5 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Drukarnia Speed Sp. z o.o. Podniesienie kwalifikacji pracowników kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa CPP Speed Projekt szkoleniowy – podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dotacja: 0,8 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Chudy Zwiększenie konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej Tomasz Chudy poprzez zakup sprzętu do obsługi terenów zewnętrznych i zatrudnienie nowych pracowników Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania terenów zewnętrznych Dotacja: 0,3 mln PLN Przedsiębiortswo 0
REWALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozwój firmy Rewall poprzez zakup urządzenia laserowego opartego o laser światłowodowy Zakup innowacyjnego lasera światłowodowego Dotacja: 0,3 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Malwina Chudy Przebudowa zaplecza warsztatowego oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w ramach podejmowanej działalności gospodarczej Dotacja: 0,3 mln PLN Przedsiębiortswo 0
KTS Katarzyna Bernacka Zakup pensjonatu Złoty Widok w Karpaczu w celu świadczenia usług turystycznych przez KTS Katarzyna Bernacka Kredyt: 2,2 mln PLN Przedsiębiortswo 0
LOG-TECH Sp. z o.o. Rozwój firmy LOG-TECH Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych Dotacja: 0,48 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Netpack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Drukarnia Speed Sp. z o.o. Dotacja: 0,2 mln PLN Przedsiębiortswo 0
InvestTeam Spółka Cywilna Pozyskanie pożyczki JEREMIE na zakup nieruchomości pod siedzibę firmy InvestTeam Pożyczka JEREMIE: 0,5 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Edyta Engländer Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Adaptacja obiektu na gabinet lekarski wraz z wyposażeniem Pożyczka JEREMIE: 50 tys. PLN Przedsiębiortswo 0
KALA Krzysztof Strzelecki Zakup nowych maszyn i urządzeń szansą rozwoju firmy KALA Pożyczka JEREMIE: 150 tys. PLN Przedsiębiortswo 0
QUATES Sp. z o.o. sp. k. Zakup niezbędnych urządzeń biurowych i inwestycja w materiały reklamowe szansą rozwoju firmy QUATES Pożyczka JEREMIE: 68 tys. PLN Przedsiębiortswo 0
INVENI Sp. z o.o. sp. k. Zakup sprzętów i urządzeń biurowych szansą rozwoju firmy INVENI Pożyczka JEREMIE: 22 tys. PLN Przedsiębiortswo 0
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Stonespol Aleksander Borys Zakup ciągu technologicznego do utylizacji gruzu i produkcji mączek kamiennych Pożyczka JEREMIE: ok. 0,45 mln PLN Przedsiębiortswo 0
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Analizy porealizacyjne budowy obwodnicy m. Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 0 Instytucja publiczna
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Budowa obejścia miejscowości Lubinicko i Jeziory w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303 0 Instytucja publiczna
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Słubice 0 Instytucja publiczna
Zarząd Dróg Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 282 0 Instytucja publiczna
Wojewódzkich w Zielonej Górze Zielona Góra – Milsko na odcinku od Nowego Kisielina oraz odcinek od km 21+580 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 278 w m. Bojadła 0 Instytucja publiczna
Miasto Sosnowiec Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap I: Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu – etap II. 0 Instytucja publiczna
Projektant – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Reno-Bud na zlecanie Miasta Sosnowiec Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny zadanie 1 – Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno-badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej – etap I 0 Instytucja publiczna
Projektant – Zespół Doradczy Dr R. Kuszłeyko Sp. z o.o. na zlecanie Miasta Sosnowiec Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny zadanie 2 – Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej 0 Instytucja publiczna
Miasto Sosnowiec Gospodarcza Brama Śląska etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zad. 3 – Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T – etap I 0 Instytucja publiczna
Projektant – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Reno – Bud na zlecanie Miasta Sosnowiec Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon Maczki – Bór 0 Instytucja publiczna
LAFRENTZ Polska Sp. z o.o. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo-Przeźmierowo (Poznań) od km 34+719,91 do km 41+981,50 od km 42+744,40 do km 43+363,30” od km 44+834,33 do km 48+369,70 od km 48+45080 do km 48+829,00 Przedsiębiortswo 0
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c. Budowa obwodnicy miasta Wschowa łączącej drogi wojewódzkie nr 305 i 278 oraz drogę krajową nr 12 Przedsiębiortswo 0
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym – Gubin w km od 36+786 do 55+157,14 0 Instytucja publiczna
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań – odcinek od km 5+700,00 do km 6+260,00 oraz odcinek od km 7+100,00 do km 9+400,00 0 Instytucja publiczna
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa - odcinek I od km 21+000,00 do km 22+000,00 oraz odcinek III od km 26+300,00 do km 27+500,00 0 Instytucja publiczna
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno na odcinku od km 64+350,00 do km 65+476,00 0 Instytucja publiczna
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c. Budowę obwodnicy miasta Rzepina w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słubickiej Przedsiębiortswo 0
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" Sp. z o.o. Wykonanie oczyszczalni ścieków dla ZPOW Ziębice Przedsiębiortswo 0
Eko-Vimar Orlański Sp. z o.o. Usługi prowadzenia i nadzorowania spraw firmy w charakterze Pełnomocnika ds. systemu zintegrowanego ISO 9001/14001 oraz specjalisty ds. ochrony środowiska w firmie Eko-Vimar Orlański Sp. z.o.o. Przedsiębiortswo 0
Zakłady Wyrobów Cukierniczych MIŚ Sp. z o.o. Audyt środowiskowy Zakładu Wyrobów Cukierniczych MIŚ Sp. z o.o. Przedsiębiortswo 0
LOG-TECH Sp. z o.o. Uregulowanie stanu formalno-prawnego LOG-TECH Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska Przedsiębiortswo 0

Współpracujemy z klientami z całej Polski

mapa
Obsługiwaliśmy województwa:
dolnośląskie
opolskie
wielkopolskie
mazowieckie
śląskie
lubuskie
małopolskie

Zaufali nam