Kalendarium

INVENI od lat wspiera działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspólnie z Gminą Miejską Głogów opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną na odbudowę zabytkowego budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa. W wyniku realizacji projektu udostępniony zostanie najstarszy teatr mieszczański w Polsce, który uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej. Przewidziane w projekcie prace budowlane oraz zakup wyposażenia pozwolą na przywrócenie obiektowi funkcji historycznych (teatru miejskiego) oraz  nadanie nowych funkcji (m.in. wystawienniczych).

 

 

Całkowity koszt projektu: 20,59 mln PLN Kwota dofinansowania: 14,12 mln PLN