Usługi

Pozyskiwanie funduszy

Pomagamy naszym Klientom w pozyskiwaniu funduszy z programów na poziomie Komisji Europejskiej, z programów krajowych i regionalnych, jak również z fundacji i stowarzyszeń dla projektów inwestycyjnych oraz z programów badawczych, doradczych, artystycznych i szkoleniowych.

W ramach pozyskiwania dotacji oferujemy:

 

  • Weryfikujemy istniejące strategie i plany pod kątem szans na pozyskanie funduszy na ich realizację. Dobieramy optymalne projekty z punktu widzenia rozwoju Klientów.
  • Budujemy strategie lub plany działań i identyfikujemy źródła dofinansowania.
  • Optymalizujemy projekty w zakresie możliwości otrzymania wsparcia z funduszy, tak by zwiększyć ich szanse na uzyskanie dotacji.

  • Przygotowujemy kompleksowe dokumentacje aplikacyjne i skutecznie przeprowadzamy je przez wszelkie procedury oceny.
  • Prowadzimy stałe konsultacje z instytucją odpowiedzialną za przyznawanie finansowania do momentu uzyskania dotacji.

  • Przygotowujemy dokumenty wymagane do zawierania umów
    o dofinansowanie z instytucjami finansującymi.
  • Doradzamy w trakcie negocjacji zapisów umów o dofinansowanie.