Referencje

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 2,68 MLN PLN
Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
KWOTA DOTACJI: 9,4 MLN PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 8,8 MLN PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 2,63 MLN PLN