Bez kategorii

INVENI promuje kulturę! Wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Po pozytywnych ocenach projekt otrzymał dofinansowanie, które pozwoli na rozbudowę i modernizację budynku muzeum. Powstała w wyniku realizacji projektu oferta kulturalno-edukacyjna będzie odpowiedzią na zmieniające się potrzeby użytkowników kultury, również w zakresie nowoczesnych technologii.

 

Całkowity koszt projektu: 18,27 mln PLN Kwota dofinansowania: 12,62 mln PLN