Kalendarium

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy RF MAH poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji oraz innowacyjnego produktu – mieszadła wysokoobrotowego

Po raz kolejny wspólnie z firmą RF MAH przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną, tym razem dla projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnego produktu, który istotnie wpłynie na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Koszt całkowity projektu to 4 mln zł Dotacja: 1,5 mln zł