Usługi

Zarządzanie projektami

Służymy naszym Klientom radą w procesie zarządzania projektami. Wykorzystujemy wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte przy realizacji inwestycji do skutecznego osiągnięcia celów projektu. Posługujemy się przy tym najlepszymi dostępnymi technikami, jak również własnymi narzędziami.

W ramach zarządzania projektami oferujemy:

 

 • Przygotowujemy niezbędne dane i materiały oraz pomagamy w podejmowaniu strategicznych decyzji projektowych.
 • Rekomendujemy najlepsze rozwiązania zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem i dobrymi praktykami.

 • Przeprowadzamy analizę ryzyka oraz proponujemy działania minimalizujące jego wpływ.
 • Uczestniczymy w stałym zarządzaniu ryzykiem.

 • Radzimy, jak efektywnie planować przepływy finansowe
  w projekcie.
 • Na bieżąco monitorujemy harmonogramy finansowe projektu i przekazujemy rekomendacje w zakresie zapewnienia finansowania poszczególnych zadań.

 • Opracowujemy efektywne mechanizmy kontroli jakości w projekcie.
 • Doradzamy na etapie kontroli jakości działań wykonawców.

 • Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów komunikacji w zespole projektowym oraz komunikacji zewnętrznej.