Inveni

Referencje

Kwota dofinansowania:

.68
mln zł

Zarząd Zieleni Miejskiej

Tytuł projektu:

ZAGOSPODAROWANIE CZĘŚCI TERENU PARKU SZCZYTNICKIEGO WE WROCŁAWIU – ETAP I

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Zarząd Inwestycji Miejskich

Tytuł projektu:

BUDOWA HALI POD SAMOCHÓD CIĘŻAROWY
NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2, PRZY UL. BOROWSKIEJ NR 105 WE WROCŁAWIU

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Kwota dofinansowania:

.71
mln zł

Kwota dofinansowania:

.59
mln zł

Zarząd Inwestycji Miejskich

Tytuł projektu:

BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAMACH ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NA OSIEDLU STABLEWICE WE WROCŁAWIU

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Opera NOVA w Bydgoszczy

Tytuł projektu:

MODERNIZACJA OPERY NOVA W BYDGOSZCZY

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Kwota dofinansowania:

.4
mln zł

Kwota dofinansowania:

.31
mln zł

„Dwór” M.Staszałek, K.Staszałek Spółka Jawna

Tytuł projektu:

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA PAŁACU
W RYCHNOWIE NA NOWOCZESNĄ PLACÓWKĘ OPIEKI NAD OSOBAMI ZALEŻNYMI

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu

Tytuł projektu:

MODERNIZACJA OBIEKTÓW FILHARMONII SUDECKIEJ W WAŁBRZYCHU

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Kwota dofinansowania:

.8
mln zł

Kwota dofinansowania:

.72
mln zł

Gmina Kamieniec Ząbkowicki

Tytuł projektu:

REWITALIZACJA ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO MARIANNY ORAŃSKIEJ –
NOWE OFERTY KULTURALNE I EDUKACYJNE

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Muzeum Miejskiego Wrocławia

Tytuł projektu:

ADAPTACJA POMIESZCZEŃ I ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY MUZEUM
TEATRU WE WROCŁAWIU

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Kwota dofinansowania:

.63
mln zł