Referencje

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 1,05 MLN PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DATACJI: 1,28 MLN PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 0,88 MLN PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 0,89 MLN PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 0,92 MLN PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 0,63 MLN PLN
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
KWOTA DOTACJI: 0,87 MLN PLN