Inveni

Kalendarium

Wspieramy lokalnych przedsiębiorców!

Dzięki naszej pomocy firma RF MAH otrzymała dotację na rozbudowę
parku maszynowego w ramach ogłoszonego w perspektywie finansowej
2014-2020 konkursu 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP.

Dzięki dotacji wprowadzi na rynek nowe maszyny dla przemysłu
spożywczego wytwarzane z blachy obustronnie foliowanej.

Usprawni także procesy produkcyjne poprzez wprowadzenie najnowocześniejszej technologii cięcia materiałów strumieniem wodnym.