Inveni

Rozliczanie Funduszy

INVENI

Od ponad dziesięciu lat z sukcesem rozliczamy projekty naszych Klientów.
Doradcy INVENI mają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dzięki którym pomagają zminimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości przy rozliczaniu funduszy.

W ramach rozliczania dofinansowania oferujemy:

Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej

  Opracowujemy wnioski o płatność wraz z wymaganymi załącznikami

  Radzimy, jak zgodnie z wytycznymi wybrać wykonawców oraz prawidłowo rozliczyć projekt

  Stale monitorujemy rzeczową i finansową realizację projektu

  Na bieżąco prowadzimy konsultacje spraw projektu z instytucjami finansującymi

Stałe monitorowanie projektu

Doradztwo w prawidłowej realizacji projektu

  Podpowiadamy, jak zachować zgodność realizacji projektu z zapisami
wniosku, umowy o dofinansowanie oraz wytycznymi

  Wspieramy Klientów podczas kontroli i audytów prawidłowości realizacji projektu prowadzonych w trakcie i po jego zakończeniu

  Opracowujemy dokumenty z informacjami o zmianach w projekcie oraz projekty
aneksów do umowy o dofinansowanie

  Zmiany w projekcie wprowadzamy tak, by uniknąć ryzyka utraty finansowania

Wprowadzanie
zmian w projekcie