Inveni

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami lub współpracą prosimy o kontakt:

Adres biura:

INVENI Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10
52-204 Wrocław

tel./faks (71) 795 09 92

NIP: 8992747811
REGON: 022274134

INVENI Sp. z o.o. Sp.k. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000481301