Inveni

Kontakt

Wszystkich zainteresowanych naszymi usługami lub współpracą prosimy o kontakt:

Adres biura:

INVENI P.S.A.

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10
52-204 Wrocław

tel./faks (71) 795 09 92 00

NIP: 8992933293
REGON: 522784003

INVENI P.S.A. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000986269

Ludzie, którym możesz zaufać!

Agnieszka Feliks
Dyrektor Operacyjny

+48 782 749 898

agnieszka.feliks@inveni.pl

Andrzej Domański
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

+48 509 52 67 75

andrzej.domanski@inveni.pl

Magdalena Bar-Krzysztofik
Project Manager

+48 785 559 234

magdalena.bar@inveni.pl

Aleksandra Aleksandrowska
Starszy Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych

+48 795 099 200

aleksandra.aleksandrowska@inveni.pl

Anna Baryluk
Starszy specjalista ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych

+48 723 977 774

anna.baryluk@inveni.pl

Anna Neuman
Specjalista ds. pozyskiwania
i rozliczania funduszy

+48 725 477 779

anna.neuman@inveni.pl