Inveni

Kalendarium

Zawsze z niezwykłą radością informujemy o sukcesach naszych pracowników.
28 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w Instytucie Filologii Polskiej odbyła się publiczna obrona doktoratu Izabeli Wasztyl o tytule Widowiskowość telewizyjnej transmisji sportowej w ujęciu diachronicznym (analiza środków językowych i wizualnych), którego promotorem była prof. dr hab. Irena Kamińska-Szmaj.
Cała ekipa INVENI uczestniczyła w tym uroczystym wydarzeniu.

Obrona doktoratu rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości przed przewodniczącą komisji – prof. dr hab. Alicję Nowakowską. Po wygłoszeniu autoreferatu przez Izabelę Wasztyl prof. dr hab. Jan Miodek oraz prof. dr hab. Ewa Kołodziejek odczytali recenzje rozprawy doktorskiej. Punktem kulminacyjnym było ogłoszenie decyzji komisji, która uznała pracę za wyróżniającą.

Uchwałą z 21 września 2017 roku Izabeli Wasztyl nadano stopień doktora nauk humanistycznych, z dyscypliny językoznawstwo.

Składamy najserdeczniejsze gratulacje naszej koleżance z pracy i życzymy dalszych sukcesów!