Inveni

Kalendarium

Razem z firmą Dangum opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną,
a także wspieramy przedsiębiorstwo podczas procesu rozliczania projektu dotyczącego rozbudowy parku maszynowego poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania:

.35
mln zł

Całkowity koszt projektu:

mln zł