Inveni

Zarządzanie Projektami

INVENI

Służymy naszym Klientom radą w procesie zarządzania projektami.
Wykorzystujemy wiedzę, umiejętności i doświadczenie zdobyte
przy realizacji inwestycji do skutecznego osiągnięcia celów projektu.

Posługujemy się przy tym najlepszymi dostępnymi technikami,
jak również własnymi narzędziami.

W ramach zarządzania projektami oferujemy:

Zarządzanie strategiczne projektem

  Przygotowujemy niezbędne dane i materiały oraz pomagamy w podejmowaniu
strategicznych decyzji projektowych

  Rekomendujemy najlepsze rozwiązania zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem
i dobrymi praktykami

  Przeprowadzamy analizę ryzyka oraz proponujemy działania minimalizujące jego wpływ

  Uczestniczymy w stałym zarządzaniu ryzykiem

Zarządzanie
ryzykiem w projekcie

Zarządzanie finansami projektu

  Radzimy, jak efektywnie planować przepływy finansowe w projekcie

  Na bieżąco monitorujemy harmonogramy finansowe projektu i przekazujemy
rekomendacje w zakresie zapewnienia finansowania poszczególnych zadań

  Opracowujemy efektywne mechanizmy kontroli jakości w projekcie

  Doradzamy na etapie kontroli jakości działań wykonawców

Zarządzanie jakością projektu

Zarządzanie komunikacją
w projekcie

  Pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów komunikacji
w zespole projektowym oraz komunikacji zewnętrznej