Inveni

Kalendarium

Wspieramy lokalną gospodarkę poprzez rozwój dolnośląskich przedsiębiorców!

W ramach pierwszego zorganizowanego w ramach perspektywy finansowej
2014-2020 konkursu 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, dla swoich klientów
– RF MAH Andrzej Międzyrzecki oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
Martex, INVENI pozyskało łącznie blisko 1,6 mln dofinansowania. 

Sukces jest tym większy, że konkurencja podmiotów biorących udział w konkursie zorganizowanym przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą była ogromna. 

W konkursie złożono aż 414 wniosków na kwotę dofinansowania przekraczającą 2,5-krotnie wielkość dostępnych w ramach konkursu środków finansowych.

Gratulujemy naszym klientom i życzymy dalszych sukcesów!