Inveni

Doradztwo Środowiskowe

INVENI

Doradztwo środowiskowe obejmuje szeroki wachlarz usług począwszy
od analiz potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko,
a skończywszy na analizach porealizacyjnych.

W ramach doradztwa środowiskowego oferujemy:

Oceny oddziaływania na środowisko

  Opracowujemy wnioski i raporty dotyczące oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, przeprowadzamy konsultacje społeczne oraz pełną procedurę administracyjną w kontakcie
z właściwą instytucją

  Przeprowadzamy badania w wymaganym zakresie, opracowujemy konieczną dokumentację
i uzyskujemy od właściwych instytucji potwierdzenie, że inwestycja spełnia wymagania

Analizy porealizacyjne

Doradztwo w zakresie spełniania obowiązków środowiskowych

  Przeprowadzamy audyty sprawdzające realizację zadań związanych z ochroną środowiska
w przedsiębiorstwie. Przedstawiamy nasze rekomendacje i doradzamy podczas ich wdrażania

  Oferujemy stałą obsługę realizacji zadań środowiskowych przedsiębiorstw między innymi
w zakresie: odpadów, emisji do powietrza, hałasu

  Uzyskujemy pozwolenia zintegrowane