Inveni

Kalendarium

INVENI skutecznie wspiera rozwój młodych talentów!

Nasza firma uczestniczy już w II etapie projektu „Wszystko gra – szkolne
orkiestry dęte”, stanowiącym kontynuację zakończonego z powodzeniem
etapu I – procesu tworzenia szkolnych orkiestr dętych przez Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne.

W listopadzie 2015 r. zespół INVENI przygotował i złożył pełną dokumentację aplikacyjną na realizację II etapu projektu w ramach Programu Rozwój Infrastruktury Kultury 2016, zakładającą zakup kolejnych instrumentów muzycznych dla szkół.

Całkowita wartość projektu wynosi 261,5 tys. PLN, wsparcie w ramach dotacji stanowi blisko 75% całkowitej wartości projektu i wynosi 196 tys. PLN.

Realizacja projektu jest doskonałą formą kształcenia muzycznego dzieci 
i młodzieży, służącą rozwijaniu ich umiejętności i pasji oraz skutecznie przyczynia się do uzupełnienia i zwiększenia atrakcyjności programów edukacji kulturalnej.