Inveni

Kalendarium

Wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich pozyskaliśmy dla Wrocławia dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na budowę szkoły
podstawowej nr 22 na osiedlu Stabłowice (ul. Karpnicka) we Wrocławiu. 

Już od września 2017 r. dzieci będą mogły uczyć się w jednej
z najnowocześniejszych szkół w mieście! 

Pozyskane dotacja ponad 6,5 mln złotych umożliwiła realizację przedsięwzięcia mającego kluczowe znaczenie dla zaplecza edukacyjnego Wrocławia.