Inveni

Kalendarium

Pomagamy firmom realizować misję!

Aktywnie uczestniczymy w procesie wzmacniania potencjału
innowacyjnego dolnośląskich przedsiębiorców.

Dzięki wsparciu INVENI Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Martex
Marta Krawczyk-Kalaruz przy udziale środków unijnych w ramach
konkursu 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, będzie mogło
zrealizować swoje plany i znacząco unowocześnić park maszynowy
oraz oprogramowanie do zarządzania produkcją.

Pozwoli to firmie wprowadzić na rynek innowacyjne produkty
w postaci elementów mebli okleinowanych metodą postforming
oraz usprawnić procesy produkcji elementów meblowych
przy pomocy najnowocześniejszego oprogramowania.