Inveni

Jakość to ludzie,
którym możesz zaufać

Najpopularniejsze usługi:

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
Specjalizujemy się w usługach doradztwa w zakresie przygotowania
i zarządzania projektami dofinansowanymi.
Skutecznie pozyskujemy fundusze zewnętrzne ...
ROZLICZANIE FUNDUSZY
Od ponad dziesięciu lat z sukcesem rozliczamy projekty dla naszych Klientów. Pomagamy minimalizować ryzyko wystąpienia nieprawidłowości przy rozliczaniu ...
DORADZTWO ŚRODOWISKOWE
Przeprowadzamy audyty sprawdzające realizację zadań związanych
z ochroną środowiska w przedsiębiorstwach i instytucjach. Przedstawiamy rekomendacje ...
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Doradzamy naszym Klientom w zarządzaniu projektami.
Pomagamy im między innymi zarządza ryzykiem, finansami
czy jakością w projektach. Posługujemy ...
ANALIZY WYKONALNOŚCI
Opracowujemy modele finansowe, a także pełne studia wykonalności dla instytucji publicznych oraz biznesplany dla przedsiębiorców.
Nasi eksperci mają ...
KREDYTY I POŻYCZKI
Pośredniczymy w pozyskiwaniu pożyczek preferencyjnych,
w tym z Inicjatywy JEREMIE. Bezpłatnie doradzamy w kwestii uzyskiwania finansowania komercyjnego. ...

Kalendarium:

0
wrzesień
Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie firmy INVENI
i Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Opracowany przez INVENI projekt modernizacji Panoramy ...
0
wrzesień
INVENI promuje kulturę! Wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu realizowanego
ze środków Programu ...
0
wrzesień
Wspieranie działalności artystycznej instytucji kultury jest
dla nas bardzo ważne. We współpracy z Filharmonią Pomorską opracowaliśmy dokumentację ...

Zaufali nam:

Połączenie Spółek

 

Informujemy, że działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 517 i art. 518 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (zwanej w dalszej części „KSH”) oraz w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek przez przejęcie, spółki:

  1. INVENI Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 52-024 Wrocław, ulica Obrońców Poczty Gdańskiej 10, REGON: 522784003, NIP: 8992933293), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000986269,

  2. INVENI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: 52-024 Wrocław, ulica Obrońców Poczty Gdańskiej 10, REGON: 022233508, NIP: 8992746438), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000475517,

  3. INVENI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (adres: 52-024 Wrocław, ulica Obrońców Poczty Gdańskiej 10, REGON: 022274134, NIP: 8992747811), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000481301.

Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek: http://inveni.pl/ zgodnie z art. 500 § 2(1) KSH, jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia złożenia go w sądzie rejestrowym do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia przez przejęcie.