Inveni

Kalendarium

Ochrona zasobów środowiska naturalnego jest dla nas szczególnie ważna!

W ramach projektu realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, opracowaliśmy
z Zarządem Zielni Miejskiej we Wrocławiu dokumentację aplikacyjną. 

Dzięki realizacji projektu możliwe było zagospodarowanie Parku Szczytnickiego, poprawiające stan i zasoby środowiska naturalnego.

Kwota dofinansowania:

.7
mln zł

Całkowity koszt projektu:

mln zł