Inveni

Jakość to ludzie, którym możesz zaufać

INVENI

INVENI stanowi odpowiedź na potrzeby w zakresie pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży doradczej w obsłudze
firm i instytucji publicznych potrafimy sprostać wszelkim oczekiwaniom
w kwestii pozyskiwania finansowania i zarządzania projektami.

Chcąc udoskonalić proces obsługi Klientów wprowadziliśmy autorski
Model Doradczy oraz System Zarządzania Projektami – w ten sposób
oferujemy naszym Klientom najwyższą jakość usług i skuteczność działań.

Nasi Klienci mogą liczyć na pomoc w zakresie: 

  pozyskiwania źródeł finansowania
(m.in. dotacji unijnych, krajowych, regionalnych oraz dotacji z fundacji i stowarzyszeń)
  rozliczania finansowania (w tym dotacji oraz pomocy publicznej)
  zarządzania projektami
  analiz wykonalności (przygotowujemy m.in. biznesplany i studia wykonalności)
  pozyskiwania kredytów i pożyczek (w tym pożyczek preferencyjnych JEREMIE)
  doradztwa środowiskowego
 doradztwa technicznego
  lokowania inwestycji (w tym wprowadzanie do stref ekonomicznych)
  prowadzenia szkoleń i konferencji

Doświadczenie

Skutecznie doradzaliśmy
w realizacji ponad 100 projektów
Współpracujemy z podmiotami publicznymi
oraz przedsiębiorcami z obszaru całej Polski
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych
Klientów rozszerzyliśmy ofertę o pozyskiwanie
zwrotnych form finansowania
Udoskonaliliśmy proces obsługi Klientów, wdrażając
Model Doradczy oraz System Zarządzania Projektami
Pozyskaliśmy blisko 1 mld PLN finansowania
dla naszych Klientów, w tym ponad 21 mln PLN
w ramach preferencyjnych pożyczek

Dlaczego my:

Uczciwość i przejrzystość działań

Informujemy Klientów o wszelkim potencjalnym ryzyku.

Gwarancja bezpieczeństwa

Nasze doświadczenie oraz współpraca
ze sprawdzonymi instytucjami są podstawą bezpieczeństwa kapitału.

Doświadczenie poparte sukcesami

Dla naszych Klientów pozyskaliśmy finansowanie w kwocie przekraczającej 1 mld PLN!

Wysokie
standardy obsługi

Szanujemy czas naszych Klientów, świadczymy usługi mobilnie - dopasowujemy się do potrzeb.

Zaufanie

Ponad 60 podmiotów obdarzyło INVENI zaufaniem, co jest najlepszą rekomendacją naszych usług.

Kompleksowość usługi

dotacje? kredyt? leasing?
wszystko w jednym miejscu!

Opieka doradcy

Jesteśmy z Klientem na każdym etapie – od początku do końca procesu pozyskania finansowania, a nawet dłużej.

Zaangażowanie

Przedkładamy realizację potrzeb Klienta nad własne korzyści.

Wizja:

Wizją INVENI jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku regionalnym w kategorii jakości usług doradczych skierowanych do firm i instytucji.
Wartości pozwalające realizować tak zarysowaną wizję to:
Mądre doradztwo: pomagamy Klientom w optymalnym finansowaniu i realizacji celów
Pomoc Klientom w realizacji
nowych ambitnych planów
Doradcy INVENI zasługujący
na miano godnych zaufania
Stale poszerzany zakres usług
Rozwijanie INVENI dzięki
sukcesom naszych Klientów
Klienci polecający nasze usługi

Misja:

Misją INVENI jest oferowanie doradztwa wysokiej jakości w obszarze finansów i zarządzania projektami.
Z naszą pomocą firmy Klientów rozwijają się szybciej i efektywniej.

Podstawą realizacji tak formułowanej misji jest:

Orientacja INVENI na Klientów – słuchamy naszych Klientów i odpowiadamy na ich rzeczywiste potrzeby

Skuteczna realizacja celów naszych Klientów

Zespół kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych doradców pozostających do pełnej dyspozycji Klientów

Rzetelne i obiektywne doradztwo oparte
na wiedzy i doświadczeniu

Podstawą naszej działalności jest zagwarantowanie Klientom kompleksowej pomocy
w pozyskiwaniu i rozliczaniu finansowania oraz zarządzaniu projektami.

Dzięki temu Klient może przeznaczyć zaoszczędzony czas na rozwój podstawowych obszarów swojej działalności.