Inveni

Kalendarium

Troszczymy się o dziedzictwo kulturowe i związanych z nim instytucji
na terenie całej Polski.

W ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną dot. rozbudowy i modernizacji infrastruktury, zakupu nowego sprzętu
i wyposażenia i dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja inwestycji uczyniła Operę Nova miejscem nowoczesnym, dostosowanych do oczekiwań odbiorców kultury wysokiej.

Kwota dofinansowania:

.4
mln zł

Całkowity koszt projektu:

mln zł