Inveni

INVENI stanowi odpowiedź
na potrzeby w zakresie pozyskiwania
zewnętrznych źródeł finansowania.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie:

POZYSKIWANIE FUNDUSZY
ROZLICZANIE FUNDUSZY
DORADZTWO ŚRODOWISKOWE
ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
ANALIZY WYKONALNOŚCI
KREDYTY I POŻYCZKI
DORADZTWO TECHNICZNE
LOKOWANIE INWESTYCJI