Inveni

Kalendarium

Wspieramy przedsiębiorców w ich działalności i rozwoju!

Wspólnie z firmą LUPUS 73 opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną
i uczestniczyliśmy w procesie zarządzania nią oraz rozliczaniu innowacyjnego projektu dotyczącego doposażenia parku maszynowego, zapewniającego zwiększenie potencjału produkcyjnego.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania:

.7
mln zł

Całkowity koszt projektu:

.5
mln zł