Inveni

Doradztwo Techniczne

INVENI

INVENI we współpracy ze specjalistami wielu branż
zapewnia doradztwo techniczne najwyższej jakości.

W ramach doradztwa technicznego oferujemy:

Opracowanie dokumentacji technicznych

  Przygotowujemy dokumentacje techniczne projektów inwestycyjnych
w tym: koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze, kosztorysy, specyfikacje techniczne

  Uzyskujemy wszelkie wymagane prawem decyzje,
opinie i uzgodnienia dla projektów inwestycyjnych

Uzyskanie uzgodnień, decyzji
i zezwoleń wymaganych prawem

Prowadzenie nadzorów inwestorskich nad
realizacją inwestycji

  W imieniu inwestora zarządzamy procesem realizacji budowy

  Zapewniamy zespoły inżynierów wszystkich wymaganych branż