Inveni

Kalendarium

Wspieranie działalności artystycznej instytucji kultury jest dla nas bardzo ważne. 

We współpracy z Filharmonią Pomorską opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu muzycznego, scenicznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego i prezentacyjnego, który umożliwi rozwój działalności kulturalno-edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej.

Kwota dofinansowania:

.61
mln zł

Całkowity koszt projektu:

.35
mln zł