Kalendarium

Wspieranie działalności artystycznej instytucji kultury jest dla nas bardzo ważne. We współpracy z Filharmonią Pomorską opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Uzyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup sprzętu muzycznego, scenicznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego i prezentacyjnego, który umożliwi rozwój działalności kulturalno-edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej.

 

Całkowity koszt projektu: 15,35 mln PLN Kwota dofinansowania: 10,61 mln PLN